„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: „TOP Sport“ Ghetto King 1x1 2K24

KREPŠINIO TURNYRO „TOPSPORT GHETTO KING“ 1x1 (VIENAS PRIEŠ VIENĄ)
2023/2024 METŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti turnyro eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
3. Išaiškinti stipriausią „TOPsport Ghetto King“ 1x1 turnyro krepšininką.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Turnyrą vykdo Kauno krepšinio lyga, jas koordinuoja lygos prezidentas, valdyba ir turnyro vyr. teisėjas;
2. Turnyras vykdomas 2023m. gruodžio - 2024m. balandžio mėnesiais, organizatorių paskirtose sporto salėse;
3. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau 17:15 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau 10:00 val.;
4. Pirmenybėse žaidžiama pagal nuostatuose išvardintas taisykles.

III. DALYVIAI

1. Pirmenybėse gali dalyvauti visi krepšinio mėgėjai;
2. Žaidėjai, turintys ar turėję 2023/2024 metų sezono LKL, NKL ar užsienio profesionalių lygų galiojančias licencijas, pirmenybėse žaisti negali;
3. Prasidėjus turnyro registracijai ir pasikeitus žaidėjo meistriškumo statusui t.y. pradėjus žaisti NKL lygoje,  jis turi teisę pabaigti žaisti „TOPsport Ghetto King“ 1x1 turnyrą;
4. Žaidėjui gavus traumą ir negalint toliau tęsti rungtynių, pergalę užskaitoma jo varžovui;
5. Jei trauma įvyko pirmame „Dviejų minusų“ sistemos etape, žaidėjas antrojo etapo rungtynes privalo sužaisti ne vėliau nei per 10 dienų; Nesant tokiai galimybei, pergalė antrame etape užskaitoma varžovui;
6. Jei žaidėjas neatvyko į rungtynes, pergalė užskaitoma varžovui;

IV. REGISTRACIJA

Žaidėjo laisvos formos (tekstiniame formate) paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Skaitmeninė foto licencijai, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde (Tik naujiems lygos žaidėjams, o likusiems ankščiau dalyvavusiems lygos varžybose foto nebūtina, nebent pageidautų pats žaidėjas);
6. Žaidėjo atstovaujama krepšinio komanda, kontaktinis telefonas bei e-mail‘as;

Paraiška dalyvauti turnyre turi būti išsiųsta elektroniniu paštu adresu info@kkl.lt. Registracija tęsis iki 2023 metų gruodžio 23 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI

1. Dalyvis privalo atitikti turnyro nuostatų reikalavimus.
2. Dalyvis privalo pasirašyti paraiškos priede „Žaidėjo sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjo sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
3. Paraišką teikiantis žaidėjas užtikrina, kad yra pasirašęs paraiškos priede „Žaidėjo sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su savo parašu, paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
4. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Pasibaigus registracijai bus traukimai burtai ir žaidėjai suskirstyti poromis į atkrintamąsias varžybas;
2. Varžybos bus vykdomos „Dviejų minusų“ sistema, kuri bus patalpinta kkl.lt internetiniame puslapyje;
3. Žaidėjas minimaliai turės galimybę sužaisti dvi rungtynes, iš kurių vienas rungtynes galės pralaimėti;
4. Pralaimėjus antrą kartą, žaidėjas iškrenta iš turnyro;
5. 1x1 rungtynės bus žaidžiamos pagal nustatytą grafiką, pasibaigus pasirinktoms KKL pirmenybių rungtynėms arba kitu suderintu laiku;
6. Rungtynėms teisėjauja vienas teisėjas. Rezultatą, pražangas bei laiką fiksuoja sekretorė;
7. Galutinė varžybų sistema bus paskelbta pasibaigus registracijai ir paaiškėjus dalyvių skaičiui.

VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui, rungtynių metu gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas laiku nesusimoka baudos, sekančiose rungtynėse jam užskaitomas techninis pralaimėjimas;
2. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, jam užskaitomas pralaimėjimas ir tokiu atveju skiriama 30 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 15 eurų;
3. Žaidėjas, nesusimokėjęs baudos iki antrų pagal tvarkaraštį rungtynių žaisti negali, ir jam tose rungtynėse užskaitomas techninis pralaimėjimas;
4. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia;
6. Žaidėjui neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius žaidėjas žaisti negali;
7. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
8. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
9. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovo ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus žaidėją startinis mokestis negrąžinamas.

VIII. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, protestuojantis žaidėjas nedelsiant turi pranešti rungtynių teisėjui, kad jis protestuoja rungtynių rezultatą;
2. Protestas pateikiamas iš karto pasibaigus rungtynėms kartu su 100 eurų užstatu;
3. Proteste turi būti išdėstytos aplinkybės, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama;
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

IX. APDOVANOJIMAI

1. Nugalėtojas apdovanojamas taure ir pagrindiniu prizu – viešnage pas vieną iš Lietuvos krepšininkų, žaidžiančiu užsienio klube, bilietas į jo atstovaujamos komandos rungtynes ir vakariene su krepšininku. Koks tai krepšininkas paaiškės vėliau.
2. Preliminari išvykimo data 2024 metų sausio-balandžio mėnesiai;

X. STARTINIS MOKESTIS

1. Žaidėjo startinis mokestis 25 eurai. Jį galima susimokėti pavedimu arba prieš rungtynes paduoti rungtynių sekretorei.

XI. VARŽYBŲ TAISYKLĖS

1. Teisėjas išmeta monetą ir nustato kuris žaidėjas pradės rungtynes iš už tritaškio linijos (6,75m);
2. Rungtynių trukmė – 5 minutės. Pirmos 4 minutės nestabdomos, paskutinė 5-oji minutė stabdoma po kiekvieno teisėjo švilpuko;
3. Atakos trukmė – 15 sekundžių;
4. Po taiklaus metimo kamuolys atitenka įmetusiojo žaidėjo varžovui;
5. Po įmesto metimo ataka pradedama iš už tritaškio linijos, gavus kamuolio perdavimą iš varžovo;
6. Jei po netaiklaus metimo atšokusį nuo lanko kamuolį atkovoja jį valdęs žaidėjas, jis gali iškart mesti į krepšį. Jei kamuolį atkovoja varžovas- jis turi grįžti už tritaškio linijos (6,75m.) ir nuo ten  pradėti savo ataką.
7. Esant ginčo situacijoms, kamuolys atitenka žaidėjui, kuris rungtynes pradėjo besigindamas. Sekantys ginčo kamuoliai atiduodami žaidėjams pakaitomis. Ginčo išmetimo nėra;
8. Taškai skaičiuojami pagal FIBA taisykles, t.y. 1-2-3 taškai;
9. Nuo 5-tos pražangos metami 2 baudų metimai;
10. Jei pasibaigus rungtynių laikui rezultatas lygus, metami baudos metimai pakaitomis po vieną, iki pirmo pramesto metimo. Pirmas meta, rungtynes pradėjęs besiginantis žaidėjas.
11. Visose, šiame skyriuje nepaminėtose žaidybinėse situacijose, teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.

XII. ĮMONĖS REKVIZITAI

VŠĮ "Įmonių sporto lyga"
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

 

© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu