„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: II lyga

KAUNO KREPŠINIO II LYGOS
19-ųjų 2023/2024 METŲ PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti pirmenybių eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
3. Operatyviai pateikti įvykusių rungtynių statistiką, fotoreportažus bei išsamius aprašymus;
4. Išaiškinti stipriausias II lygos komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Pirmenybes vykdo Kauno krepšinio lyga, jas koordinuoja lygos prezidentas, valdyba ir pirmenybių vyr. teisėjas;
2. Pirmenybės vykdomos 2023m. spalio - 2024m. gegužės mėnesiais tik organizatoriaus išnuomotose sporto salėse. Nustatytą nuomos mokestį susimoka pačios komandos bankiniu pavedimu pagal organizatoriaus pateiką sąskaitą. Atskirais atvejais atsižvelgus į sporto salės vietą, laiką ir būklę, rungtynės gali būti organizuojamos ir pačių komandų išnuomotose sporto salėse, tačiau apie tai privaloma susiderinti prieš pirmenybių pradžią su organizatoriais ir gauti sutikimą.
3. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau 17:30 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau 10:00 val.;
4. Pirmenybėse teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.
5. Pirmenybėse žaidžiama „Spalding“ firmos kamuoliais;

III. DALYVIAI

1. Pirmenybėse gali dalyvauti visos krepšinio mėgėjų komandos nežaidžiančios Kauno krepšinio I lygoje;
2. Žaidėjai, turintys ar turėję 2023/2024 metų sezono LKL, NKL, RKL, užsienio profesionalių lygų, Kauno krepšinio I lygos licencijas pirmenybėse žaisti negali, išskyrus:
  2.1. Komanda gali registruoti 2 žaidėjus, turinčius Kauno krepšinio I lygos 2023/2024 metų sezono licencijas;
  2.2. Komanda gali registruoti 1 žaidėją, kuris turėjo 2023/2024 metų sezono galiojančią RKL licenciją, tačiau ji buvo nutraukta ir žaidėjas atleistas iš komandos ir jau nebežaidžia RKL lygoje, jei tik nesibaigęs registracijos laikas;
3. Komandos vadovas privalo laiku pateikti informaciją organizatoriams apie žaidėjo meistriškumo statuso pasikeitimą;
4. Komandos žaidėjas privalo sužaisti 1/3 reguliaraus etapo rungtynių (6 rungtynes), kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose;
5. Ši sąlyga gali būti netaikoma dėl traumos ar ligos pateikus medicininę pažymą, atskiru organizatorių sprendimu. Dėl gautos traumos negalint sportuoti, medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau nei 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas; 
6. Paaiškėjus, kad pažymoje nurodytu 14-kos dienų traumos ar ligos laikotarpiu žaidėjas žaidė krepšinį bet kurioje kitoje oficialioje krepšinio lygoje, III skyriaus 5 punkto nuostatos negalioja.
7. Jei komandai, reguliariąjame etape yra užfiksuota pergalė 20:0, visiems komandos žaidėjams, esantiems sudėtyje, šios rungtynės užskaitomos kaip sužaistos;
8. Žaidėjas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei jis yra užregistruotas rungtynių protokole ir jų metu pabuvojo aikštėje;
9. Žaidėjams, gimusiems 2006 metais ir vėliau, meistriškumo apribojimai netaikomi;
10. Komandos vadovai atsakingi už žaidėjų elgesį ir atitikimą pirmenybių nuostatams.

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Pozicija (1. įžaidėjas, 2. atakuojantis gynėjas, 3. lengvasis krašto puolėjas, 4. sunkusis krašto puolėjas, 5. centro puolėjas);
6. Skaitmeninė foto licencijai, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde (Tik naujiems lygos žaidėjams, o likusiems ankščiau dalyvavusiems lygos varžybose foto nebūtina, nebent pageidautų pats žaidėjas);
7. Komandos logotipas jpg formate;
8. Komandos įkūrimo metai;
9. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
10. Komandos ar įmonės internetinis adresas (jei toks yra);
11. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

Paraiškos dalyvauti pirmenybėse turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@kkl.lt. Registracija prasideda nuo 2023 metų rugsėjo 11 dienos ir tęsis iki spalio 16 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komandai neprivaloma išsinuomoti namų sporto salės. 
2. Komanda, lygiagrečiai dalyvaujanti kitose varžybose, privalo kuo ankščiau pranešti savo užimtumus, kad nesikirstų rungtynių laikas;
3. Atskirais atvejais komanda, gavusi organizatorių sutikimą dėl sporto salės nuomos tinkamumo varžyboms (geografinė vieta, turimas laikas ir būklė) ir kuri atitinka FIBA standartus turi pranašumą prieš tokios salės neturinčią komandą ir gali reikalauti visas rungtynes (taip pat ir atkrintamųjų etapo) žaisti namuose. Iškilusius nesutarimus dėl salės pranašumo sprendžia KKL valdybos paskirta komisija;
4. Komanda privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris negali dubliuotis ir turi būti ant marškinėlių priekio ir nugaros, sportinės kelnaitės privalo būti tos pačios spalvos. Nesilaikant šių reikalavimų, komandos vadovui bus skiriamas įspėjimas. Žaidėjui vis tiek pageidaujant žaisti rungtynes skirtinga apranga, jo komandai prieš rungtynes skiriama 10 eurų bauda. Nustatytas baudos dydis bus taikomas prieš kiekvienas rungtynes iki tol, kol žaidėjas su skirtinga sportine apranga neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
5. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais, komanda- rungtynių šeimininkė žaidžia šviesios spalvos apranga, svečių – tamsios spalvos apranga;
6. Komanda- rungtynių šeimininkė, jei žaidžiama, organizatorių gavus sutikimą dėl sporto salės nuomos tinkamumo varžyboms, sporto salėje, privalo:
  6.1 Rungtynėms paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
  6.2 Įjungti švieslentę ir paruošti jos pultą darbui;
  6.3 Apšilimo metu, aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu.
  6.4 Salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
  6.5 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą;
7. Komandos vadovas prieš rungtynes privalo sekretorei pateikti atspausdintą komandos paraišką, joje sužymėjus rungtynių dienos komandos žaidėjus. Tai galima padaryti lygos internetiniame puslapyje komandos anketoje.
8. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
9. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti iki pat pirmenybių einamojo sezono pabaigos ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
10. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 18 žaidėjų;
2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
3. Kiekvienam žaidėjui nustatytas 5 eurų registracijos mokestis, už kurį bus įteikta licencija 2023/2024 metų sezonui. Neturintiems licencijų žaidėjams rungtyniauti draudžiama;
4. Prasidėjus pirmenybėms, naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
5. Išnaudojus 18-kos žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
6. Registruoti ar keisti žaidėjus galima iki kol įmanoma naujam žaidėjui sužaisti 1/3 reguliaraus etapo rungtynių (6 rungtynės), o vėliau tik dėl rimtos priežasties (trauma ar kita medicininė priežastis) atskiru valdybos sprendimu, pateikus gydytojo pažymą, įrodančią traumos atvejį. Tačiau tokia pažyma galioja tik sužaidus bent vienerias rungtynes. Medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas;
7. Žaidėjas gali keisti komandą tik vieną kartą pirmenybėse, jei naujoje komandoje spėja sužaisti 1/3 reguliaraus etapo (x) rungtynių;
8. Žaidėjo perėjimo iš vienos komandos į kitą registracijos mokestis 30 eurų.
9. Prasidėjus atkrintamųjų varžybų etapui, žaidėjų suspendavimo panaikinimas negalimas, išskyrus traumų atvejus.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Varžybos vykdomos trimis etapais, du etapai - grupinės varžybos, trečiasis - atkrintamosios varžybos;
2. Pasibaigus pirmajam ir antrajam etapui, komandos dalyvaus II lygos „Didžiosios" taurės atkrintamosiose varžybose;
3. II lygos „Didžiosios" taurės atkrintamosiose varžybose šešioliktfinalyje ir aštuntfinalyje pralaimėjusios komandos pasitraukia iš tolimesnių varžybų. 
  3.1. II lygos „Didžiosios" taurės atkrintamosiose varžybose ketvirtfinalyje pralaimėjusios komandos tęs kovą dėl II lygos "Mažosios" taurės pirmenybių apdovanojimų. Likusios II lygos „Didžiosios" taurės komandos toliau nuo pusfinalio, tęs kovas dėl "Didžiosios" taurės II lygos pirmenybių apdovanojimų.

4. Grupinės varžybos

4.1. Jei abi komandos neturi salės, jos žaidžia organizatorių nurodytoje salėje ir už nuomą moka per pusę;
4.2. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų bei įskaitomas 0:20 rezultatas;
4.3. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes, gali būti šalinama iš pirmenybių;
   4.3.1. Jei komanda reguliariame etape sąmoningai neatvyksta žaisti rungtynių (be jokių priežasčių) jai skiriamas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20. Esant tokiam įvykiui, dėl kurio rezultatas įtakoja turnyrinės lentelės padėtį, pralaimėjusiai komandai skiriama 60 eurų bauda bei ji privalo susiorganizuoti per 4 dienas sužaisti pralaimėtas rungtynes iš naujo, padengdama visas rungtynių išlaidas, o priešingu atveju diskvalifikuojama iš tolimesnių pirmenybių;
4.4. Komanda grupinių varžybų pirmo ir antro etapo metu gali inicijuoti po vieną nemokamą rungtynių perkėlimą jei iki rungtynių pradžios lieka ne mažiau nei 5 paros ir data suderinta su varžovų komanda. Kitu atveju rungtynes galima nukelti jei salėje įvykęs force majeure atvejis (nulaužtas lankas, prakiuręs stogas ar kt.)
4.5. Likus iki rungtynių 5-3 parų laikotarpiui, komanda incijuojanti perkėlimą moką 30 eurų bauda. Likus iki rungtynių mažiau nei 3 parų laikotarpiui, komanda incijuojanti perkėlimą moką 50 eurų bauda. Kitu atveju rungtynes galima nukelti jei salėje įvykęs force majeure atvejis (nulaužtas lankas, prakiuręs stogas ar kt.)
4.6. Prasidėjus atkrintamosioms varžyboms poros dalyvės tarpusavyje sutaria visų 2 arba 3 serijos rungtynių datas, kurios turi būti nevėlesnės nei etapui duotas terminas. Serijoje iš dviejų rungtynių, etapo nugalėtojas privalo paaiškėti per 14 dienų. Serijoje iki dviejų pergalių, etapo nugalėtojas privalo paaiškėti per 21 dieną.
4.7. Etapo serijos data skaičiuojama nuo tos datos, kada išaiškėja paskutinė poros dalyvė. Esant nesutarimams dėl rungtynių datų, organizatoriai palaiko aikštelės šeimininkų siūlomą laiką, jeigu tik jų siūlomas laikas leidžia serijai neišlipti iš etapui skirto termino.

Pirmas etapas                             

4.8. Burtų keliu komandos suskirstomos į "A", "B", "C" pogrupius po 9 komandas kiekviename;
4.9. Pirmame etape komandos sužaidžia pogrupiuose vieno rato sistema. Pasibaigus pirmam etapui jame surinkti komandų taškai įskaitomi antrajame etape.

Antras etapas

4.10. 1-6 vietas "A", "B", "C" pogrupiuose užėmusios komandos, sudarys "D", "E" pogrupius iš 9 komandas, kuriuose tarpusavyje sužais vieno rato sistema;
4.11. 7-9 vietas "A", "B", "C" pogrupiuose užėmusios komandos, sudarys "F"  pogrupį iš 9 komandų, kuriuose tarpusavyje sužais vieno rato sistema;
4.12. "D" pogrupį sudarys: A1, C1, C2, B3, A4, B4, B5, A6, C6 vietos komandos. 
"E" pogrupį sudarys: B1, A2, B2, A3, C3, C4, A5, C5, B6 vietos komandos.
"F" pogrupį sudarys: A7, B7, C7, A8, B8, C8, A9, B9, C9 vietos komandos.

4.13. Į Didžiosios taurės atkrintamąsias varžybas patenka visos "D", "E"  pogrupio 1-4 vietas užėmusios komandos. Šios komandos bus išreitinguojamos nuo 1 iki 8 vietos. Atkrintamąsias varžybas pradės nuo aštuntfinalio etapo.
Į Didžiosios taurės atkrintamąsias varžybas patenka visos "D", "E"  pogrupio 5-9 vietas užėmusios komandos. Šios komandos bus išreitinguojamos nuo 9 iki 18 vietos. Atkrintamąsias varžybas pradės nuo šešioliktfinalio etapo.
Į Didžiosios taurės atkrintamąsias varžybas patenka "F"  pogrupio 1-6 vietas užėmusios komandos. Šios komandos bus išreitinguojamos nuo 19 iki 24 vietos. Atkrintamąsias varžybas pradės nuo šešioliktfinalio etapo.
4.14. Likusias "F" pogrupio 7-9 vietas užėmusios komandos pasitraukia iš tolimesnių varžybų.
4.15. Patekusios į atkrintamąsias varžybas komandos pagal pogrupiuose pasiektus rezultatus bus išreitinguotos nuo 1-os iki 24-os;
II lygos "Didžiosios" taurės reitingavimas:
1-2 vietas išsidalins "D" ir "E" pogrupiuose 1 vietas užėmusios komandos. 3-4 vietas išsidalins "D" ir "E" pogrupiuose 2 vietas užėmusios komandos. 5-6 vietas išsidalins "D" ir "E" pogrupiuose 3 vietas užėmusios komandos. 7-8 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 4 vietas užėmusios komandos. 9-10 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 5 vietas užėmusios komandos. 11-12 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 6 vietas užėmusios komandos. 13-14 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 7 vietas užėmusios komandos. 15-16 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 8 vietas užėmusios komandos. 17-18 vietas išsidalins "D" ir "E"  pogrupiuose 9 vietas užėmusios komandos. 19-24 vietas išsidalins "F"  pogrupio 1-6 vietas užėmusios komandos.
4.16. Patekusios į „Didžiosios“ taurės atkrintamąsias varžybas ir pralaimėjus šešioliktfinalyje ir aštuntfinalyje komandos pasitraukia iš tolimesnių varžybų.
4.17. Patekusios į „Didžiosios“ taurės atkrintamąsias varžybas ir pralaimėjus ketvirtfinalyje, komandos perkeliamos į tolimesnes kovas dėl „Mažosios“ taurės.
4.18. Nuo „Didžiosios“ taurės pusfinalio etapo visos likusios komandos kovoja dėl II lygos „Didžiosios“ taurės pagrindinių apdovanojimu.
5. Pasibaigus grupinėms varžyboms, dviem komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.

6. Atkrintamosios varžybos

6.1. „Didžiosios“ taurės: Šešioliktfinalyje žaidžiama iš dviejų rungtynių (tašku skirtumas), nugalėtojas paaiškėja sudėjus taškų skirtumą. Aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje ir pusfinalyje žaidžiama iki dviejų pergalių, finalinės rungtynės ir rungtynės dėl trečiosios vietos žaidžiamos iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje;
6.2. „Mažosios“ taurės: Pusfinalyje žaidžiama iki dviejų pergalių, finalinės rungtynės ir rungtynės dėl trečiosios vietos žaidžiamos iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje;
6.3. Komanda, namų rungtynes žaidžianti FIBA standartus atitinkančioje salėje (aikštės išmatavimai, švieslentė), turi pranašumą prieš tokios salės neturinčią komandą ir gali reikalauti visas rungtynes žaisti namuose;
6.4. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą pogrupyje užėmusios komandos aikštėje;

"Didžiosios" taurės atkrintamųjų varžybų schema:

((((1)--(16-17))---((9-24)--(8)))----(((5)--(12-21))---((13-20)--(4))))-----((((2)--(15-18))---((10-23)--(7))))----(((6)--(11-22))---((14-19)--(3))))

"Mažosios" taurės atkrintamųjų varžybų schema:

(L25-L26)--(L27-L28)

Paaiškinimas, kas patenka į „Mažąją“ taurę. 
*L - „Didžiosios“ taurės ketvirtfinalyje, pralaimėjusios poros komanda:
L25 - (W1-W2)
L26 - (W3-W4)
L27 - (W5-W6)
L28 - (W7-W8)

Paaiškinimas, *W - „Didžiosios“ taurės aštuntfinalyje, laimėjusios poros komanda:
W1 - ((1)--(16-17))
W2 - ((8)--(9-24))
W3 - ((5)--(12-21))
W4 - ((4)--(13-20))
W5 - ((2)--(15-18))
W6 - ((7)--(10-23))
W7 - ((6)--(11-22))
W8 - ((3)--(14-19))

Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas. 

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos suoliukui gavus techninę pražangą skiriama 20 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus baudos komanda žaisti negali;
3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, taip pat žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes;
4. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, tokiu atveju skiriama 30 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 15 eurų ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
5. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už vieną techninę ir vieną nesportinę pražangą, tokiu atveju skiriama 15 eurų bauda už techninę pražangą ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
6. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
7. Treneriui, žaidžiančiam treneriui ar komandos vadovui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti pirmenybėse;
8. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš pirmenybių;
9. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
10. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
11. Žaidėjas negali žaisti šiame sezone jei liko nesusimokėjęs už praeitų metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
12. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, ne vėliau kaip po 15 minučių, protestuojančios komandos kapitonas turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Jis turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame „Protestuojančios komandos kapitono parašas“;
2. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 50 eurų užstatu;
3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo apeliacija priimama tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

X. APDOVANOJIMAI

1. Komandos - prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais (16 vnt.) bei lygos rėmėjų prizais;
2. Naudingiausi finalo žaidėjai apdovanojami atminimo prizais;

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki registracijos pabaigos t.y. 2023 metų spalio 16 dienos privalo susimokėti 1050 eurų pirmenybių startinį mokestį, taip pat galima ir avansinė 500 eurų įmoka, likusią dalį sumokant iki 2023 metų gruodžio 1 d;
2. Komandos, rungtynes žaidžiančios ne Kauno mieste kompensuoja varžybų personalui kuro išlaidas (vid. 10 litrų kuro už 100km). 

XII. ĮMONĖS REKVIZITAI

VšĮ „Įmonių sporto lyga“
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

XIII. COVID-19

1. Rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų. 

 

© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu