„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: Įmonių lyga

KAUNO MIESTO ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
15-ųjų 2019/2020 METŲ 

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą darbininkų, verslininkų ir tarnautojų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Sudaryti sąlygas atstovaujamoms įmonėms ir organizacijoms garsinti bei reklamuoti savo vardą Kauno apskrityje ir už jos ribų;
3. Plačiai nušviesti pirmenybių eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
4. Operatyviai pateikti įvykusių rungtynių statistiką, foto reportažus bei išsamius aprašymus;
5. Išaiškinti stipriausias Kauno miesto įmonių ir organizacijų darbuotojų krepšinio komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Pirmenybes vykdo Kauno krepšinio lyga, jas koordinuoja lygos prezidentas valdyba ir pirmenybių vyr. teisėjas;
2. Pirmenybės vykdomos 2019m. spalio - 2020m. gegužės mėnesiais visų dalyvaujančiųjų komandų sporto salėse. Komandos, neturinčios savo sporto salės žaidžia išvykose;
3. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau 17:15 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau 10:00 val.;
4. Pirmenybėse teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.

III. DALYVIAI

1. Pirmenybėse gali dalyvauti Kauno miesto bei aplinkinių rajonų įmonių bei organizacijų krepšinio komandos;
2. Komandų sudėtys formuojamos įmonių ir organizacijų darbuotojų pagrindu;
3. Įmonių komandoms, kurioms trūksta žaidėjų, gali suburti jungtinę komandą;
4. Pageidautina kad pagrindinis komandos pavadinimas būtų įmonės, kurios darbuotojai sudaro didžiausią žaidėjų skaičių komandoje, o likusių įmonių pavadinimus, kurių žaidėjai taip pat atstovauja komandai, išvardinti jos aprašyme.
5. Komandos paraiškoje gali būti registruojami 5 ne įmonės darbuotojai, kurie gali turėti Kauno krepšinio A arba B arba C lygos 2019/2020 metų galiojančias licencijas;
6. Žaidėjai, turintys ar turėję 2019/2020 metų LKL, NKL, užsienio profesionalių lygų licencijas, pirmenybėse žaisti negali;
7. Ne įmonės darbuotojai, turintys ar turėję 2019/2020 metų sezono RKL, LSKL lygų licencijas, pirmenybėse žaisti negali, išskyrus:
  7.1. Komanda gali registruoti 1 pagrindinės įmonės žaidėją, turintį 2019/2020 metų sezono RKL licenciją;
8. Komandos žaidėjas privalo sužaisti 1/3 reguliaraus etapo rungtynių, kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose;
9. Ši sąlyga gali būti netaikoma dėl traumos ar ligos pateikus medicininę pažymą, atskiru organizatorių sprendimu. Dėl gautos traumos negalint sportuoti, medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau nei 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas;
10. Jei komandai, reguliariąjame etape yra užfiksuota pergalė 20:0, visiems komandos žaidėjams, esantiems sudėtyje, šios rungtynės užskaitomos kaip sužaistos;
11. Žaidėjas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei jis yra užregistruotas rungtynių protokole ir jų metu pabuvojo aikštėje;
12. Žaidėjams, gimusiems 2002 metais ir vėliau, meistriškumo apribojimai netaikomi.
13. Komandos vadovai atsakingi už žaidėjų elgesį ir atitikimą pirmenybių nuostatams.

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Pozicija (1. įžaidėjas, 2. atakuojantis gynėjas, 3. lengvasis krašto puolėjas, 4. sunkusis krašto puolėjas, 5. centro puolėjas);
6. Skaitmeninė foto licencijai, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde (Tik naujiems lygos žaidėjams, o likusiems ankščiau dalyvavusiems lygos varžybose foto nebūtina, nebent pageidautų pats žaidėjas);
7. Nurodyti sporto salės pavadinimą, adresą, savaitės dieną bei valandą, nuomos laikotarpis turi būti ne mažiau 1,5 val.;
8. Komandos logotipas jpg formate;
9. Komandos įkūrimo metai;
10. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
11. Komandos ar įmonės internetinis adresas (jei toks yra);
12. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

Paraiškos dalyvauti pirmenybėse turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@kkl.lt. Registracija prasideda nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos ir tęsis iki spalio 1 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Pageidautina, kad komanda bent kartą savaitėje išsinuomotų sporto salę. Nesant tokiai galimybei, komanda žaidžia organizatorių paskirtoje sporto salėje ir turi susimokėti nustatytą mokestį už nuomą;
2. Komanda, lygiagrečiai dalyvaujanti kitose varžybose, privalo kuo ankščiau pranešti savo užimtumus, kad nesikirstų rungtynių laikas;
3. Komanda, namų rungtynes žaidžianti FIBA standartus atitinkančioje salėje turi pranašumą prieš tokios salės neturinčią komandą ir gali reikalauti visas rungtynes (taip pat ir atkrintamųjų etapo) žaisti namuose. Iškilusius nesutarimus dėl salės pranašumo sprendžia KKL valdybos paskirta komisija;
4. Komanda privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris negali dubliuotis ir turi būti ant marškinėlių priekio ir nugaros, sportinės kelnaitės privalo būti tos pačios spalvos. Nesilaikant šių reikalavimų, komandos vadovui bus skiriamas įspėjimas. Žaidėjui vis tiek pageidaujant žaisti rungtynes skirtinga apranga, jo komandai prieš rungtynes skiriama 10 eurų bauda. Nustatytas baudos dydis bus taikomas prieš kiekvienas rungtynes iki tol, kol žaidėjas su skirtinga sportine apranga neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
5. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais, komanda-salės šeimininkė žaidžia šviesios spalvos apranga, svečių – tamsios spalvos apranga;
6. Komanda-salės šeimininkė privalo:
  6.1 Rungtynėms paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
  6.2 Įjungti švieslentę ir paruošti jos pultą darbui;
  6.3 Apšilimo metu, aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu.
  6.4 Pirmenybėse žaidžiama „Spalding“ firmos kamuoliais;
  6.5 Salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
  6.6 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą;
7. Komandos vadovas prieš rungtynes privalo sekretorei pateikti atspausdintą komandos paraišką, joje sužymėjus rungtynių dienos komandos žaidėjus. Tai galima padaryti lygos internetiniame puslapyje komandos anketoje.
8. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
9. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
10. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 18 žaidėjų;
2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
3. Kiekvienam žaidėjui nustatytas 5 eurų registracijos mokestis, už kurį bus įteikta licencija 2019/2020 metų sezonui. Komandos vadovas žaidėjo licencijas privalo pateikti sekretoriatui prieš kiekvienas rungtynes. Neturintiems licencijų žaidėjams rungtyniauti draudžiama;
4. Prasidėjus pirmenybėms, naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
5. Išnaudojus 18-kos žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
6. Registruoti ar keisti žaidėjus galima iki kol įmanoma naujam žaidėjui sužaisti 1/3 reguliaraus etapo rungtynes, o vėliau tik dėl rimtos priežasties (trauma ar kita aplinkybė) atskiru valdybos sprendimu, pateikus gydytojo pažymą, įrodančią traumos atvejį. Tačiau tokia pažyma galioja tik sužaidus bent vienerias rungtynes. Medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau nei 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas;
7. Žaidėjas gali keisti komandą tik vieną kartą pirmenybėse, jei naujoje komandoje spėja sužaisti 1/3 reguliaraus etapo rungtynių;
8. Žaidėjo perėjimo iš vienos komandos į kitą registracijos mokestis 30 eurų.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Varžybos vykdomos trimis etapais, du etapai - grupinės varžybos, trečiasis - atkrintamosios varžybos;
2. Pasibaigus pirmąjam ir antrajam etapui, komandos dalyvaus Įmoniu lygos "Didžiosios" taurės atkrintamosiose varžybose;
3. Įmoniu lygos "Didžiosios" taurės atkrintamosiose varžybose šešioliktfinalyje ir aštuntfinalyje pralaimėjusios komandos tęs kovą dėl Įmoniu lygos "Mažosios" taurės pirmenybių apdovanojimų. Likusios Įmoniu lygos "Didžiosios" taurės komandos toliau nuo ketvirtfinalio tęs kovas dėl "Didžiosios" taurės Įmoniu lygos pirmenybių apdovanojimų.

4. Grupinės varžybos
4.1. Jei abi komandos neturi salės, jos žaidžia organizatorių nurodytoje salėje ir už nuomą moka per pusę;
4.2. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų bei įskaitomas 0:20 rezultatas;
4.3. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes, gali būti šalinama iš pirmenybių;
   4.3.1. Jei komanda reguliariame etape sąmoningai neatvyksta žaisti rungtynių (be jokių priežasčių) jai skiriamas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20. Esant tokiam įvykiui, dėl kurio rezultatas įtakoja turnyrinės lentelės padėtį, pralaimėjusiai komandai skiriama 60 eurų bauda bei ji privalo susiorganizuoti per 4 dienas vistiek sužaisti rungtynes, padengdama visas rungtynių išlaidas, o priešingu atveju diskvalifikuojama iš tolimesnių pirmenybių;
4.4. Komanda grupinių varžybų pirmo ir antro etapo metu gali inicijuoti po vieną nemokamą rungtynių perkėlimą jei iki rungtynių pradžios lieka ne mažiau nei 5 paros ir data suderinta su varžovų komanda. Kitu atveju rungtynes galima nukelti jei salėje įvykęs force majeure atvejis (nulaužtas lankas, prakiuręs stogas ar kt.)
4.5. Likus iki rungtynių 5-3 parų laikotarpiui, komanda incijuojanti perkėlimą moką 30 eurų bauda. Likus iki rungtynių mažiau nei 3 parų laikotarpiui, komanda incijuojanti perkėlimą moką 50 eurų bauda. Kitu atveju rungtynes galima nukelti jei salėje įvykęs force majeure atvejis (nulaužtas lankas, prakiuręs stogas ar kt.)
4.6. Prasidėjus atkrintamosioms varžyboms poros dalyvės tarpusavyje sutaria visų 2 arba 3 serijos rungtynių datas, kurios turi būti nevėlesnės nei etapui duotas terminas. Serijoje iš dviejų rungtyniu, etapo nugalėtojas privalo paiškėti per 14 dienų. Serijoje iki dviejų pergalių, etapo nugalėtojas privalo paiškėti per 21 dieną.
4.7. Etapo serijos data skaičiuojama nuo tos datos, kada išaiškėja paskutinė poros dalyvė. Esant nesutarimams dėl rungtynių datų, organizatoriai palaiko aikštelės šeimininkų siūlomą laiką, jeigu tik jų siūlomas laikas leidžia serijai neišlipti iš etapui skirto termino.

Pirmas etapas
4.8. Burtų keliu komandos suskirstomos į "A", "B", "C" pogrupius po 10-11 komandu kiekviename;
4.9. Pirmame ir antrame etape komandos sužaidžia pogrupiuose dviejų ratų sistema.
4.10. Į "Didžiosios" taurės atkrintamąsias varžybas patenka "A", "B", "C" pogrupių 1-8 vietas užėmusius komandos.
4.11. Likusias 9-11  vietas užėmusios komandos "A", "B", "C" pogrupiuose pasitraukia iš tolimesnių varžybų.
4.12. Patekusios į "Didžiosios" taurės atkrintamąsias varžybas ir pralaimėjus šešioliktfinalyje ir aštuntfinalyje, komandos perkeliamos į tolimesnes kovas dėl "Mažosios" taurės.
4.13. Nuo "Didžiosios" taurės ketvirtfinalio etapo visos likusios komandos kovoja dėl Įmonių lygos "Didžiosios" taurės pagrindinių apdovanojimu.
4.14. Patekusios į "Didžiosios" taurės atkrintamąsias varžybas komandos pagal pogrupiuose pasiektus rezultatus bus išreitinguotos nuo 1-os iki 24-tos;
"Didžiosios" taurės reitingavimas: 1-3 vietas išsidalins visos 1 pogrupiu vietos. 4-6 vietas išsidalins visos 2 pogrupiu vietos. 7-9 vietas išsidalins visos 3 pogrupiu vietos. 10-12 vietas išsidalins visos 4 pogrupiu vietos. 13-15 vietas išsidalins visos 5 pogrupiu vietos. 16-18 vietas išsidalins visos 6 pogrupiu vietos. 19-21 vietas išsidalins visos 7 pogrupiu vietos. 22-24 vietas išsidalins visos 8 pogrupiu vietos.

5. Pasibaigus grupinėms varžyboms, dviems komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviems komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.

6. Atkrintamosios varžybos
6.1. "Didžiosios" taurės: šešioliktfinalyje (* išskyrus serija kuri yra pradėta ir nebaigta dėl COVID-19 viruso, žaidžiama iš dviejų rungtynių, taškų skirtumo, nugalėtojas paaiškėja sudėjus taškų skirtumą), aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje ir pusfinalyje žaidžiama iš vienų rungtynių, finalinės rungtynės ir rungtynės dėl trečiosios vietos žaidžiamos iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje;
6.2. "Mažosios" taurės: aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje ir pusfinalyje žaidžiama iš vienų rungtynių, finalinės rungtynės ir rungtynės dėl trečiosios vietos žaidžiamos iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje;
6.3. Rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą pogrupyje užėmusios komandos aikštėje;
6.4. Komanda, namų rungtynes žaidžianti FIBA standartus atitinkančioje salėje (aikštės išmatavimai, švieslentė), turi pranašumą prieš tokios salės neturinčią komandą ir gali reikalauti visas rungtynes žaisti namuose;

6.5. "Didžiosios" taurės atkrintamųjų varžybų schema:
((((1)--(16-17))---((8)--(9-24)))----(((4)--(13-20))---((5)--(12-21))))-----((((2)--(15-18))---((7)--(10-23)))----(((3)--(14-19))---((6)--(11-22))))

"Mažosios" taurės atkrintamųjų varžybų schema:
(((17L)--(15L-16L))---((18L)--(13L-14L)))----(((19L)--(11L-12L))---((20L)--(9L-10L)))

Paaiškinimas, kas patenka į Mažąją taurę (L - pralošusi komanda, W - laimėjusi komanda):

9 L - (1)--(16-17)
10 L - (8)--(9-24)
11 L - (4)--(13-20)
12 L - (5)--(12-21)
13 L - (2)--(15-18)
14 L - (7)--(10-23)
15 L - (3)--(14-19)
16 L - (6)--(11-22)

17 L – ((1)--(16-17) )W --- ((8)--(9-24))W
18 L – ((4)--(13-20))W --- ((5)--(12-21))W
19 L – ((2)--(15-18))W --- ((7)--(10-23))W
20 L – ((3)--(14-19))W --- ((6)--(11-22))W

Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos suoliukui gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus baudos komanda žaisti negali;
3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, taip pat žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes;
4. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, tokiu atveju skiriama 20 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 10 eurų ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
5. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už vieną techninę ir vieną nesportinę pražangą, tokiu atveju skiriama 10 eurų bauda už techninę pražangą ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
6. Žaidėjas, nesusimokėjus baudos iki antrų pagal tvarkaraštį iš eilės rungtynių, komanda žaisti negali;
7. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
8. Treneriui, žaidžiančiam treneriui ar komandos vadovui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti pirmenybėse;
9. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš pirmenybių;
10. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
11. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
12. Žaidėjas negali žaisti 2019/2020 metų sezone jei liko nesusimokėjęs už 2018/2019 metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
13. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, ne vėliau kaip po 15 minučių, protestuojančios komandos kapitonas turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Jis turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame „Protestuojančios komandos kapitono parašas“;
2. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 50 eurų užstatu;
3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

X. APDOVANOJIMAI

1. Komandos - prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais (16 vnt.), diplomais bei lygos rėmėjų prizais;
2. Naudingiausi finalo žaidėjai apdovanojami diplomais bei rėmėjų prizais;

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki registracijos pabaigos t.y. 2019 metų spalio 1 dienos privalo susimokėti 720 eurų pirmenybių startinį mokestį, taip pat galima ir avansinė 350 eurų įmoka, likusią dalį sumokant iki 2019 metų gruodžio 1 d;
2. Komandos, namų rungtynes žaidžiančios ne Kauno mieste (Babtai, Rukla, Jonava, Vilkija, Prienai, Birštonas, Žiežmariai, Veiveriai, Kaišiadorys ar kt.) papildomai prieš kiekvienas rungtynes sekretoriatui ir teisėjams turi sumokėti po 12 eurų kelionės išlaidoms, KMAIK, Lapių, Ringaudų, Rokų, ASU, Vaišvydavos, Mastaičių, Garliavos mokyklų sporto salėse – 5 eurus, Elektrėnuose – 15 eurų.

XII. ĮMONĖS REKVIZITAI

VšĮ „Įmonių sporto lyga“
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

„Kauno miesto įmonių ir organizacijų krepšinio pirmenybes“ organizuoja ir vykdo VŠĮ Įmonių sporto lyga. Projektas „Tradicinių Kauno miesto krepšinio renginių organizavimas” dalinai finansuojamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV ir Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui" lėšomis.

  

 

© 2013 VšĮ "Įmonių sporto lyga". Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu