„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: 3x3 „RIO Arena“ taurė 2018

KAUNO KREPŠINIO LYGOS
3x3 „RIO ARENOS“ TAURĖS TURNYRO 
2017/2018 METŲ PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti turnyro eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
3. Operatyviai pateikti turnyro rezultatus, fotoreportažus ir aprašymus;
4. Išaiškinti stipriausias 3x3 „RIO Arenos“ taurės turnyro komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Turnyrą vykdo Kauno krepšinio lyga kartu su „RIO Arenos“ administracija, jas koordinuoja lygos prezidentas, valdyba ir vyr. teisėjas;
2. Turnyras bus vykdomas turais, laikotarpiu nuo 2017m. spalio iki 2018m. gegužės mėnesių “RIO Arenos“ sporto salėse;
3. Turų komandų apšilimo laikas 9:30 val., rungtynių pradžios laikas 10:00 val.;
4. Turų datos:

  I turas 2017 metų gruodžio 9d. šeštadienis;
  II turas 2018 metų sausio mėnėsį (20d. arba 27d.);
  III turas 2018 metų  vasario mėnesį (17d. arba 24d.);
  IV turas 2018 metų kovo mėnesį (24d. arba 31d.)
  Finalinis turas 2018 metų balandžio – gegužės mėnesiais.

5.Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti turų skaičių ir datas, paskelbiant apie tai viešai;
6. Nesusirinkus viename iš reguliaraus etapo turų pakankamam komandų skaičiui, turas nebus organizuojamas.

III. DALYVIAI

1. Turnyre gali dalyvauti krepšininkai, atitinkantys nuostatuose nuorodytus meistriškumo kriterijus;
2. Krepšininkai, turintys ar turėję galiojančias 2017/2018 metų sezono LKL, NKL, RKL licencijas, turnyre žaisti negali;
3. Žaidėjams, gimusiems 2000 metais, meistriškumo apribojimai netaikomi;
4. Komandos vadovas privalo laiku pateikti informaciją organizatoriams apie žaidėjo meistriškumo statuso pasikeitimą;
5. Krepšininkas privalo sužaisti bent viename iš etapų, kad įgytų teisę žaisti finaliniame etape;
6. Žaidėjas, neišpildęs šios sąlygos, finaliniame etape nelošia;
7. Krepšininkas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei yra užregistruotas turnyro protokole ir pabuvojo aikštėje rungtynių metu. 

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

1. Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
   a) Žaidėjo vardas ir pavardė;
   b) Pilna gimimo data (metai-mėnuo-diena);
   c) Ūgis (xxx cm);
   d) Svoris (xxx kg);
   e) Skaitmeninė foto; (Tik naujiems lygos žaidėjams, o likusiems ankščiau dalyvavusiems lygos varžybose foto nebūtina, nebent pageidautų pats žaidėjas);
   f) Komandos logotipas jpg formate;
   g) Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

2. Paraišką dalyvauti reikia atsiųsti vieną kartą prieš I turą adresu info@kkl.lt. vėliausiai iki paskutinės turo dienos (penktadienio). Vėliau tai pačiai komandai, jau atsiuntusiai paraišką ir norinčiai dalyvauti sekančiuose turuose užtenką patvirtinti apie dalyvavimą elektroniniu paštu info@kkl.lt. ar telefonu +370 676 96000. Antrą kartą tos pačios paraiškos siųsti nereikia.
3. Naują komandą galima registruoti iki pat paskutinio reguliaraus sezono turo. Finaliniame ture naują komandą registruoti draudžiama.
4. Organizatoriai pasilieka teisę registraciją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komanda rungtynių metu privalo vilkėti vienodomis arba vienodos spalvos aprangomis;
2. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
3. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
4. Turnyro organizatoriai neatsakingi už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 6 žaidėjus;
2. Nuo II-ojo turo naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
3. Išnaudojus 6 žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
4. Registruoti ar keisti žaidėjus finaliniame ture draudžiama;

VII. VARŽYBŲ TAISYKLĖS IR VYKDYMO SĄLYGOS

1. Turnyras bus vykdomas etapais;
2. Atskirų etapų sistema paaiškės turo dieną paaiškėjus komandų skaičiui;
3. Etapų metu bus išsiaiškinta komandų užimta vieta nuo pirmos iki paskutinės, ir pagal tai bus paskiriami taškai komandoms. Pvz. jei etape dalyvauja 8 komandos tai nugalėtojai gauna 8 taškus, II vieta 7 taškus ir t.t. o paskutinė vieta gauna 1 įskaitinį tašką;
4. Finaliniame etape dalyvaus tos komandos, kurios surinks didžiausią taškų skaičių per visus reguliaraus sezono etapus. Finalinių komandų skaičius bus paskelbtas vėliau.
5. Pasibaigus einamojo etapo pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviems komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį;

6. Varžybų taisyklės:

  6.1. Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 2-3 min. apšilimą;
  6.2. Metant monetą nustatoma komanda, kuri pradės žaidimą iš už  6,25m. linijos. Ji  turi pradėti savo ataką perdavimu;
  6.3. Įmetus kamuolį į krepšį, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri tęsia žaidimą kamuolio perdavimu iš už 6,25 m. linijos. Būtina atlikti bent vieną perdavimą, tik tada galima atakuoti krepšį. Pažeidus šią taisyklę metimas neįskaitomas ir  kamuolys perduodamas varžovui;
  6.4. Atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį, jis turi būti grąžintas už 6,25 m. linijos (perdavimas- nebūtinas);
  6.5. Kamuoliui patekus už aikštelės ribų arba teisėjui užfiksavus pražangą (ne metimo metu), kamuolys įmetamas iš už šoninės arba galinės linijos;
  6.6. Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. Jei nėra kuo pakeisti, komanda tęsia rungtynes dviese;
  6.7. Nėra “ginčo” išmetimų. Esant tokioms situacijoms, kamuolys atitenka pakaitomis tai vienai, tai kitai komandai. Pirmasis “ginčo” kamuolys atitenka besiginančiai komandai;
  6.8. Žaidėjų keitimus galima atlikti po kiekvieno teisėjo švilpuko (teisėjui leidus);
  6.9. Rungtynių teisėjas fiksuoja metimus, pražangas, galutinį rungtynių rezultatą;
  6.10. Rungtynės vyksta iki 15 taškų arba 10 min.;
  6.11. Jei 10 min. laikas baigėsi, nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi daugiau taškų;
  6.12. Visi kamuoliai, įmesti už 6,25 m. linijos vertinami 2 taškais. Jei iš arčiau – 1 taškas;
  6.13. Jei pražanga padaryta metimo metu, skiriami 1 arba 2 baudos metimai;
  6.14. Jei žaidėjui metant į krepšį varžovai prasižengia, o kamuolys įkrenta į krepšį, metimas užskaitomas ir kamuolys paliekamas valdyti tai pačiai komandai;
  6.15. Jei pražanga – nesportinė, metami 1 arba 2 baudos metimai ir dar kamuolys atitenka tai pačiai komandai. Techninė pražanga – 1 baudos metimas ir kamuolio valdymas;
  6.16. Žaidėjas, padaręs dvi nesportines pražangas, šalinamas iš aikštelės iki rungtynių pabaigos;
  6.17. Komandai surinkus 4 pražangas, kiekviena kita pražanga baudžiama baudos metimu;
  6.18. Visose neaprašytose žaidimo situacijose teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančio turo. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia rungtynes sekančiame ture, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:2;
2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos atsarginiams žaidėjams gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančio turo, Nesusimokėjus baudos komanda sekančiame ture žaisti negali;
3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, bei jei buvo nubaustas už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia;
4. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
5. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
6. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija sekančiam turui. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą turnyre bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, protestuojančios komandos kapitonas nedelsiant turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą;
2. Protestas pateikiamas iš karto po rungtynių pabaigos kartu su 50 eurų užstatu;
3. Protestą rašo komandos kapitonas nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Varžybų organizatoriai protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip iki sekančių komandos rungtynių;
7. Varžybų organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

X. APDOVANOJIMAI

1. Komandos prizininkės kiekviename ture bus apdovanotos taurėmis arba medaliais, o taip pat pagal galimybes rėmėjų prizais;
2. Viso turnyro absoliučių nugalėtojų komandai bus įteiktas 100 eurų vertės RIO Arenos prizas.

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Einamojo kiekvieno turo startinis mokestis komandai 24 eurai;

XII. ĮMONĖS REKVIZITAI

VšĮ „Įmonių sporto lyga“
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

 

© 2013 VšĮ "Įmonių sporto lyga". Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu